اموزش ساخت ریموت 2 کانال

49000 تومان 29000 تومان

با استفاده از این پروژه شما می تواند 2 وسیله برقی را از راه دور به وسیله ریموت روشن و خاموش کنید .