اموزش ساخت فتوسل 220 ولت

49000 تومان 29000 تومان

فتوسل چراغ مکان های مختلف را (چراغ های نما ساختمان، چراغ های باغ، مغازه ها، مراکز خرید، چراغ های پارک و خیابان ها و هر جای دیگر) با تاریک شدن هوا به طور اتوماتیک روشن و با روشن شدن هوا به طور اتوماتیک خاموش می کند .