تماس با ترفند الکترونیک

لطفاً پیش از ارسال ایمیل یا تماس تلفنی، ابتدا پرسش‌های متداول را مشاهده کنید.

  تماس با ترفند الکترونیک 
 _____________________________________ 
                                                    

لطفاً پیش از ارسال ایمیل یا تماس تلفنی، ابتدا پرسش‌های متداول را مشاهده کنید.

و اگر سوال یا مشکلی برای خرید و یا ساخت محصول آموزشی داشتید در واتساپ برای پشتیبان ارسال کنید . 

شماره واتساپ پشتیبانی : 09055613185

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

برای پیگیری یا سوال درباره سفارش و ارسال پیام بهتر است از فرم زیر استفاده کنید.

 

فرم تماس

برای پیگیری با سوال درباره محصولات اموزشی و یا ارسال پیام بهتر است از فرم زیر استفاده کنید .